NGÀY MỚI 

TÍCH CỰC

Lí do chúng ta cần một điều tích cực mỗi ngày?

Bạn không thể kiểm soát 100% mọi thứ xảy đến trong cuộc sống và công việc nhưng bạn có toàn quyền làm chủ cách mình phản ứng trong từng hoàn cảnh. Việc làm chủ tâm thế khi đón nhận sự việc một cách tích cực, duy trì những suy nghĩ lạc quan, chia sẻ nhiều điều tốt đẹp với bản thân sẽ là nguồn động lực bền bỉ giúp bạn tiến về phía trước.

TIN TÍCH CỰCHÔM NAY


Microbiologists have found a way to use bacteria to trap microplastics, removing them from the environment and making them easier to recycle.


The new technique, developed by scientists at Hong Kong Polytechnic University, uses bacterial biofilms—a sticky substance created by micro-organisms—to trap microplastic particles. The biofilm is then processed and dispersed, releasing the microplastic particles for processing and recycling."Sống tích cực không có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn. Thay vào đó bạn biết rằng mình sẽ ổn cho dù mọi thứ diễn ra như thế nào." 

- Thái Vân Linh

Đăng ký email để nhận thông tin hữu ích từ Linh

First Name:

Last Name:

Email: